Om Makertjej

Runt om i Sverige finns föreningar som tillhör Makerrörelsen. De driver verkstadsliknande lokaler som kallas Makerspace. Ett Makerspace är en plats där vem som helst skall kunna förverkliga sina idéer, utforska maskinparken, skapa en prototyp, dela erfarenheter och kunskap, samarbeta eller bara bolla idéer med varandra. I ett Makerspace finns verktyg, maskiner och arbetsyta för att arbeta med projekt som ofta handlar om tekniker som programmering eller 3d-printing, men även andra material och metoder som till exempel textil och virkning.

Makertjej startades 2015 som ett initiativ för att introducera fler tjejer till den spännande makerrörelsen. Vi var ett tiotal medlemmar på Stockholm Makerspace som ideellt arbetade fram och genomförde Makertjejs workshop “digitala smycken” på Teklafestival på KTH i Stockholm. Konceptet spreds i landet och kom att kallas ”digibling”, som ger en introduktion till elektronik, lödning och programmering. Samma år gav VINNOVA stöd till 25 projekt med syfte att främja problemlösande och innovation genom organiserat experimenterande i den så kallade makerrörelsen. Med stöd av Vinnova bildade Makertjej ett nationellt initiativ för kvinnliga makers. Utöver Teklafestival är Come on and do! på Innovatum i Trollhättan ett exempel på externa event där Makertjejs workshop-upplägg och resurser för handledare har använts.

Under namnet Makertjej vill vi i nätverket förmedla skaparglädje, bjuda in till en deltagarstyrd organisation och bidra till delningskulturen. På Makertjej.se och i social media lyfter vi upp kvinnors skapande och deltagande i makerrörelsen. På lokala makerspaces öppnar vi upp för inspirerande samarbeten; allt med syfte att riva murar och bjuda in fler till makerrörelsen.

Lite historia…

Den 4:e februari, 2015, ett inlägg i Stockholm Makerspace’s medlemsgrupp på Facebook:
“Calling all mkspc girls! Stockholm Makerspace har fått förfrågan att medverka på ett spännande och superhemligt event lördag den 18 april för 200 tjejer 11-18 år.”

Därefter träffades ett tiotal kvinnliga medlemmar på Stockholm Makerspace för ett planerings- och arbetsmöte. Ett år tidigare hade några av oss arrangerat en workshop som vi kallade Techjunta, ett samarbete mellan Stockholm Makerspace och Geek Girl Meetup.

Under mötet föddes initiativet Makertjej och domänen Makertjej.se registrerades snabbt. Vi insåg att vi hade vitt skilda kompetenser vilket är en styrka, för att utforma nya upplägg för workshops som inspirerar till unga tjejers skapande.

På förfrågan från arrangörerna spelade vi in en enkel Youtube-film där vi berättade vilka vi var och vad vårt bidrag till eventet skulle vara. Vi fixade även Instagram-och Twitterkonton för att snabbt och utan större kostnad nå ut till vår målgrupp och blivande samarbetspartners, ja alla intresserade!

Den 16:e mars, 2015, lanserades Teklafestival.se och det superhemliga eventet tillkännagavs. Det var alltså artisten Robyn i samarbete med KTH, som hade tagit initiativ till en teknikfestival för unga tjejer. Många organisationer hade knutits till eventet, som skulle bjuda tjejerna på allt ifrån att experimentera med virtuella världar med Google, fjärrstyra en robot med KTH till spelutveckling med Paradox Interactive, m.fl.

Lite framtid…

Från och med 2017 drivs Makertjej genom den nya riksorganisationen Makers of Sweden, som en resurs för landets alla makerspaces; föreningar som vill bredda deltagandet både i styrelsen och i lokalerna, dela kunskap och inspiration kring riktade satsningar för mångfald och jämställdhet. Alla medlemsorganisationer i Makers of Sweden bjuds in att bidra till plattformen Makertjej.se och att gemensamt sköta Makertjejs konton i social media. Syftet med detta initiativ är att sprida inspiration och goda exempel, genom att lyfta upp kvinnors skapande och deltagande i makerrörelsen.

Läs mer om Maker-rörelsen

 

Copyright © 2021 Makertjej