Inkludering


Normkartläggning av makerrörelsen

Nu bildas Makers of Sweden! Pernilla Alexandersson skickar med en videohälsning till riksmötet 2017. Add Gender har utfört en normkartläggning av makerrörelsen 2016 på uppdrag av det nationella initiativet Makertjej med stöd av Vinnova.
Film, PDF, text och kontaktuppgifter nedan!

Normkartläggning av makerrörelsen 2016 (PDF)

”Hej! Hoppas ni har det bra på riksmötet av Makers of Sweden. Jag heter Pernilla Alexandersson och jobbar som normingenjör på den kreativa konsultbyrån Add Gender inom jämställdhet och inkludering. Via Makertjej har jag 2016 fått möjlighet att upptäcka Makerrörelsen.

Själv skulle jag vilja identifiera mig som en maker, ännu mer nu än innan jag fick möjlighet att lära känna er alla. Anledningen till att jag tvekar lite är att det finns bilder i våra huvuden om vad en typisk maker är och vem som inte kan vara det. Och det bekräftade också den normkartläggning som jag varit med och tagit fram med Makertjej. Många tänker på en maker som en man som är kanske 20-30 år gammal och tekniskt intresserad eller tekniskt kunnig. Det är tråkigt att det ska vara så. Men det kan vi ju ändra på tillsammans. Och då menar jag inte att vi ska ta bort den bilden utav maker, utan precis som ”Add Gender” heter, företaget som jag grundat och arbetar i, handlar om att lägga till och addera fler olika perspektiv och olika förebilder och tankar till det vi redan har.

I normkartläggningen föreslår jag ett par sätt att göra det här på ett kreativt och roligt sätt anpassat till makerrörelsens oerhörda idérikedom och engagemang för att skapa. Baksidan med att vara idérik och att drivas mycket av att utveckla och prova är att man lätt kan bli uttråkad om saker och ting stagnerar eller inte blir som man tänkt sig. Vet inte om någon känner igen sig i det? Jag känner igen mig i det i alla fall. I normkartläggningen föreslår jag att inkluderingsarbetet ska byggas på en gemensam vision, som vi faktiskt tog fram prototypen på tillsammans under den workshop som jag ledde på makerkonferensen i höstas, och visionen i sin tur kan organiseras och jobbas mot genom ett ramverk som är mer fast än vad vi behöver vara i våra huvuden.

Sätter vi upp ramar hur vi jobbar med inkludering så blir det mycket lättare att arbeta inom dem och stångas mot dem och komma på nya idéer, men också att prioritera. Det är väldigt viktigt när man jobbar med någonting som bygger på människors engagemang och intresse för en fråga. Ramverket som är på förslag är att man har en arbetsgrupp för inkluderingsarbetet överlag och att de ansvarar för en initiativlogg där man listar alla initiativ inom inkludering i stort som finns inom rörelsen, med kontaktuppgifter och vart det sker och inom vilken diskrimineringsgrund exempelvis som man arbetar för att förbättra. I idéloggen samlar man alla olika idéer som kommer upp för inkluderingsarbetet, och där kan arbetsgruppen utifrån visionen prioritera, fördela arbetet och så vidare.

Allt det här kan ni läsa mer om i normkartläggningen, som finns via Makertjej. Jag hoppas den kan inspirera er att skapa ett så bra inkluderingsarbete som möjligt nu när ni har chansen att göra det från grunden. Med det sagt så önskar jag er en utvecklande och rolig dag. Jag hoppas ni kommer uppskatta förslagen på inkludering som vi har kommit fram till. Tack så jättemycket. Hej hej!”

Vill du komma i kontakt med arbetsgruppen som kommer att arbeta med inkludering, jämställdhet och värdegrund i Makers of Sweden? Eller vill du arbeta specifikt med jämställdhet och lägga fram en plan för hur Makertjej ska drivas vidare som nationellt initiativ inom riksorganisationen? Kontakta styrelsen via e-post eller gå med i riksorganisationens Slack-kanaler:

https://makersofsweden.slack.com/
https://makertjej.slack.com/

info@makersofsweden.se
info@makertjej.se

Här är en kollaborativ karta över Sveriges Makerspaces som styrelsen har påbörjat, hjälp gärna till genom att fylla på med information och de ställen du känner till! Här är Makers of Swedens nuvarande sajt som ska byggas om.


Copyright © 2019 Makertjej